Fredagsintervjun - Joakim Ruist

Hans långa plågsamma tystnader under intervjun med SVT:s Aktuellt blev en snackis. Nationalekonomen Joakim Ruist hade just publicerat sin expertrapport om integration och intervjuats på löpande band när han landade i Aktuellts studio. Vi ställde oss frågan vad det var med frågorna där som provocerade honom så mycket?
Och när Jörgen Huitfeldt åkte till Göteborg för att träffa honom visade det sig att det mest spännande i hans rapport drunknade i metadebatten om Aktuelltintervjun.