Fredagsintervjun - Salahuddin Barakat

Salahuddin Barakat är rättslärd imam och en av de muslimska religiösa ledare som gärna deltar i samhällsdebatten. Han reagerar mot den bild av islam som gavs förra veckans intervju av författaren Hege Storhaug.
– Hon ser nästan all form av offentlig manifestation av religion som extremism, säger han.
Enligt Salahuddin Barakat särskiljer inte den norska författaren politisk extremism från religiös fromhet.
– Jag anser att varje bokstav i Koranen är sann. Betyder det att jag rättfärdigar förtryck av män, kvinnor eller någon annan? Nej, det gör det inte!