Fredagsintervjun Special - Jordan B Peterson

Han är världsstjärnan och forskaren som tagit Sverige med storm. Genom att ifrågasätta dogmer som länge varit självklara – och dessutom göra det med forskning som stöd – har Jordan B Peterson tagit fram det sämsta i sina kritiker.
Utrikesministern tyckte han skulle krypa under en sten, och centerledaren Annie Lööfs svar när han redovisade forskningsrön från de senaste 25 åren var att ”hon inte håller med.”

Men finns också ett mått av grälsjuka hos denne professor i psykologi eller lever han som han lär i sina tolv livsregler? Följer han till exempel sin regel nummer nio? Förutsätter han att den han lyssnar på kanske vet något som han själv inte vet?