Fredagsintervjun - Mark Weiner

Mark Weiner är den amerikanske professorn som blivit en världsauktoritet på hur klanbaserade samhällen fungerade förr. Och – vilket placerar honom mitt i en av vår tids mest brännande debatter – hur dessa samhällen fungerar nu och hur mötet mellan människor från dessa samhällen och individbaserade, moderna migrationsländer som Sverige fungerar.
Just nu gästforskar han i Sverige och hans metod är lite ovanlig: Han följer med ambulanssjukvårdare på deras utryckningar till områden som Rinkeby, Rosengård och Biskopsgården för att på marknivå studera vilka situationer som uppstår.
– Något som förvånar mig är den allmänna oviljan hos många svenska intellektuella att diskutera sociala och kulturella skillnader mellan olika grupper. Det verkar närmast vara ett tabu, säger Mark Weiner.